Krytý bazén

Vážení uživatelé krytého bazénu,

Zastupitelstvo města Blansko dne 21.9.2021 na svém 13. zasedání rozhodlo o uzavření hlavní bazénové haly v objektu krytého bazénu. Rozhodnutí bylo učiněno na základě nových poznatků zjištěných během prováděných oprav v rámci objektu krytého bazénu. Nově zjištěné poznatky se týkají enormního progresu degradace střešní konstrukce, takže by nebylo možné nadále zajistit bezpečný provoz bazénu. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu a rozhodnutí zastupitelstva z prosince roku 2019 o demolici současného objektu a výstavbě nového krytého bazénu již nebude střecha nad hlavní bazénovou halou vyměňována. Bude zintenzivněna projekční příprava nové budovy s cílem začít s demoličními pracemi v průběhu roku 2022 a následnou výstavbou nového objektu v roce 2023. Primárním cílem společnosti Služby Blansko, s.r.o. bylo zajistit provoz objektu krytého bazénu až do započetí demoličních prací, v případě hlavní bazénové haly již bohužel nedokážeme garantovat bezpečný pohyb návštěvníků, proto je bazénová hala uzavřena. Ostatní provozy umístěné v objektu krytého bazénu zůstávají nadále v provozu.

Omlouváme se za případné komplikace.

Ing. Zdeněk Grünwald, MBA

    jednatel společnosti