Uzavření příjezdové cesty na sportovní ostrov

Od 30.8.2021 nebude pro návštěvu sportovního ostrova možné využít most , který je na křížení ulic Poříčí a Mlýnská. Alternativní příjezdová cesta pro automobily bude možná kolem železniční dráhy po odbočení doprava před přejezdem na Staré Blansko a následně přes most za Salmovým mlýnem. Pro pěší (doporučujeme) je více variant.

Obě jsou označeny na mapce (příjezd pro automobily označen červeně a pro pěší zelenou barvou).