Výběrové řízení - občerstvení Aquapark

                                                                               Služby Blansko, s.r.o.

 

vyhlašují výběrové řízení na

podnájem nebytových prostor v areálu Aquaparku Blansko - OBČERSTVENÍ

o celkové výměře 474,7 m²

Podnájem nebytových prostor pro občerstvení v areálu Aquaparku Blansko je tvořen:

  • provozní místnost v I. NP o výměře 205,5 m²,
  • zázemí provozní místnosti v I. NP o výměře 57,2 m²,
  • WC a část místnosti v I.NP o výměře 12 m²,
  • plocha pro posezení hostů a umístění stánků pro občerstvení o výměře 200 m².

Prostory slouží k provozování občerstvení. Prostory jsou napojené na veřejný vodovod, přívod el. energie a odpady. Součástí je výdejní bar, vč. dřezu napojeného na odpad a další.  

Doba podnájmu je od 1.5.2023 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou.

Platba za elektrickou energii bude fakturována dle podružného měřidla. Dále budou fakturovány náklady spojené s odvozem a likvidací TKO, ohřevem TUV, vývozem lapolu a náklady na vodné a stočné.

Předmět výběrového řízení

Podnájem nebytových prostor v areálu Aquaparku Blansko – občerstvení o celkové výměře 474,7 m², nekuřácké zařízení.

Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč /letní sezónu:
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Neúplné nabídky nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Písemné nabídky se podávají na adresu: Služby Blansko, s.r.o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, podatelna městského úřadu - v zalepené obálce, s nápisem: Občerstvení Aquapark Blansko. 

Lhůta podání nabídek do 15.3.2023.

Nabídky, které budou doručeny po stanové lhůtě, nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Prohlídka výše uvedených prostor občerstvení v Aquaparku je možná po předchozí telefonické domluvě s vedoucím provozu: Ševčík Pavel, tel. 777 754 301.