Návštěvní řád útulku

Návštěvníci vstupem do prostoru útulku souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující  pravidla:

 1. Vstup do prostoru útulku je možný pouze v doprovodu zaměstnance útulku.
 2. Návštěvníci se nesmí přibližovat ke kotcům a musí dbát pokynů zaměstnance útulku.
 3. Návštěvníci se v prostoru útulku musí chovat tiše a klidně.
 4. Návštěvníci nesmí zvířata v kotcích krmit. Jídlo pro zvířata musí předat zaměstnanci útulku, který rozhodne o jeho rozdělení. Přijímá se  pouze originální balení, které je určeno pro psy a nemá prošlou minimální lhůtu trvanlivosti.
 5.  Návštěvníci jsou zodpovědní za osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání = řádný dozor nad dětmi. Děti mladší 3 let mají vstup zakázán.
 6. Návštěvníci nesmí do prostoru útulku vstoupit s jiným zvířetem.
 7. Návštěvníci nesmí do prostoru útulku vstoupit pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Dále se nesmí chovat agresivně nebo dráždit zvířata.
 8. Návštěvníci nesmí v prostoru útulku jíst a pít.
 9. V prostoru útulku je zakázáno kouřit.
 10. Odchod z prostoru útulku je možný pouze za doprovodu zaměstnance útulku.
 11. V případě potřeby se návštěvníci musí řídit pokyny zaměstnance útulku.
 12. Venčení psů návštěvníky není možné.
 13. Fotografovat nebo pořizovat audiovizuální záznam v útulku je možné pouze se souhlasem odpovědné osoby.