Kvalita vody

Informační cedule s údaji o kvalitě vody je umístěna u občerstvení vedle restaurace Myslivna.