Často kladené otázky - FAQ

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Otázky a odpovědi jsou rozděleny do jednotlivých sekcí.

Parkování a parkovací automaty

Časté otázky a odpovědi k problematice parkování, parkovacích automatů apod. v Blansku.

PARKOVÁNÍ

1. Parkovací automat nezobrazuje na displeji žádné informace, co mám dělat?

Prvním krokem při úhradě parkovného prostřednictvím parkovacího automatu je stisknutí bílého tlačítka (vlevo dole).

2. Parkovací automat mi po zadání platby nevydal lístek?

Lístek k parkování již není třeba, kontrola úhrady totiž nově probíhá na základě RZ vozidla (automatický tisk ji neprobíhá). Pokud parkovací lístek přece jen potřebujete například jako náhradu zjednodušeného daňového dokladu pro zaměstnavatele, je třeba po zadání doby parkování potvrdil tisk parkovacího lístku.

3. Proč je při úhradě parkovného potřeba uvést registrační značku vozidla?

Zadáním registrační značky vozidla odpadla povinnost umístit parkovací lístek ve vozidle, kontrola probíhá právě na základě zadané registrační značky.

4. Jak získám 30 min. parkovného zdarma?

Tato možnost platí pouze pro zónu I, postup v parkovacím automatu i aplikaci je stejný jako při běžné platbě, 30 minut zdarma se automaticky započítá.

5. Mohu parkovat zdarma na 30 min. opakovaně?

Tato možnost je v rámci zóny I omezena na jedno zadání a jednu registrační značku denně.

6. Vrací automat mince?

Ne, při platbě mincemi vychází doba parkování právě z vložené částky.

7. Jak si předplatit parkovné?

Předplatné je možné zadat prostřednictvím online formuláře na www.sluzby-blansko.cz, popřípadě v kanceláři společnosti Služby Blansko, s.r.o. na adrese Mlýnská 17, Blansko (zimní stadion) v pracovní dny od 7 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin.

8. Jak zrušit předplatné při prodeji vozidla, či změně registrační značky vozidla?

Poměrná část předplatného vám bude vrácena na základě vaší písemné žádosti.

Žádost zašlete na e-mail: parkovani@sluzby-blansko.cz, nebo na adresu: Služby Blansko, s.r.o. na adrese Mlýnská 17, 678 01 Blansko.

9. Je možné zadat na jedno předplatné více vozidel (registračních značek)?

Ne, to možné není. Jedno předplatné se vztahuje právě k jedné registrační značce.

10. Je možné si koupit předplatné parkovného pro všechny zóny?

Ano, v případě ročního předplatného v zóně I získává zákazník zdarma parkování i v ostatních zónách.

11. Jakými způsoby mohu uhradit parkovné?

Parkovné je možné uhradit třemi způsoby:

A)   platba mincemi v parkovacím automatu

B)   platba kartou v parkovacím automatu

C)   Platba prostřednictvím aplikace Clickpark

Další možností je předplatné parkovného.

12. Kde stáhnu aplikaci Clickpark?

Na www.clickpark.cz jsou veškeré informace včetně odkazu pro operační systémy Android i iOS.

13. Proč se mi v aplikaci Clickpark nezobrazuje 30 min. parkování zdarma?

V první řadě je třeba ověřit, zda máte v telefonu nainstalovanou nejnovější dostupnou verzi aplikace Clickpark. Pokud problém přetrvá, kontaktujte nás na e-mailu: parkovani@sluzby-blansko.cz.

14. Nedaří se mi uhradit parkovné nebo se vyskytla porucha na parkovacím automatu, co mám dělat?

Zavolejte na tel.: číslo: 770 319 553 nebo 516 428 912 a nahlaste prosím problém.

15. Jak fungují parkovací zóny v Blansku?

Zpoplatněné parkování ve městě bude rozděleno do tří základních zón:

Veškeré informace naleznete na https://www.sluzby-blansko.cz/parkovaci-automaty.

16. Pokud bydlím v centru města, mám nárok na zvýhodněné parkování?

Řidiči s trvalým pobytem na nám. Svobody, s výjimkou nám. Svobody 32/3, a dále řidiči s trvalým pobytem na nám. Republiky a Wanklově nám., mají slevu na roční předplatné ve vztahu k jedné registrační značce vozidla ve výši 50 %.

17. Jak získám zvýhodněné parkovné?

Zvýhodněné předplatné si mohou řidiči vyřídit v kanceláři společnosti Služby Blansko, s.r.o. na adrese Mlýnská 17, Blansko (zimní stadion), tel: 516 428 912 v pracovní dny od 7 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin.

Na zvýhodněné předplatné mají nárok řidiči s trvalým pobytem na nám. Svobody, s výjimkou nám. Svobody 32/3, a dále řidiči s trvalým pobytem na nám. Republiky a Wanklově nám., mají slevu na roční předplatné ve vztahu k jedné registrační značce vozidla ve výši 50 %.